İSRAİLOĞULLARI ÖRNEKLİĞİ HAKKINDA

Ayetlerde İsrailoğullarından bahseder, fakat bize de örneklik gösterilir. Mesela Talut ve su imtihanından geçen 313 kişilik ordusu büyük bir zafer kazanır. (bknz Bakara 247-251) Yine Maide Suresi’nde geçen (bknz Maide 12, 20-26) iki cesur kişi, daha sonra liderlik yapmıştır. Davud (as) ve pek çok nebi de böyledir. İsrailoğullarının sonraki zamanlarında ise iş daha çok “fetihler yapan” değil de “gerçekleri söyleyen” ve bu şekilde yol gösteren kişilere dönmüştür. Nitekim en son gelen İsa (as) da böyleydi. Çünkü iş yerleşmiş ve iç bozulma ana mesele olmuştur. İslam toplumunda da iş böyle gelişmiş görünüyor. Şu halde bugünün meselesi de bu örneklik çerçevesinde düşünülmeli. Yani “yarın hemen fetih yapacağız” değil de mananın, imanın yerleşmesi vs merkezli düşünülmeli işler. Bu mesele gayet mühim. Çünkü stratejiler, yaklaşımlar, herşey buna göre oluşuyor.
Elbette çok fazla yönden bakılabilecek bir mevzu bu ve her bakımdan kesin hükümlere ulaşmak zor. Fakat genel örneklikler gayet mühim. Örneğin “ileride Yahudileri ve Hristiyanları takip edeceksiniz, onlar keler deliğine de girse siz de gireceksiniz” şeklinde hadisler var. İkincisi; Yahudiler de İsa (as)’ın geldiği son zamanlarda Roma ve Grek kültürünün tahakkümü altındaydı. Fırkalaşma ve dünyevileşme vardı. Fakat onlar mesih gelecek hemen dünya iktidarına kavuşacaklar sanıyordu. İşte bu tablo az çok belirleyici olmalıdır. Kimisinin hiç böyle bir bakışı yok. Bu, manacılığı çok zorlu kılıyor.
Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız