YA HEDEF SOYUTSA MESELESİ

Bilindiği gibi İslam bir davadır ve davada şöyle durumlar olur.

Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (sefere katılmayan münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi. Gerçi onlar, “Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helâke sürüklüyorlar. Allah, biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. (Tevbe 42)

Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ın Resûlünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel(in sevabı) yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi etmez. (Tevbe 120)

(Musa’nın halkı) Dediler ki “Bak Musa! Onlar orada (Arzı Mevudda) olduğu müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın. Biz burada oturuyoruz.” (Maide 24)

Öte yandan böyle durumlar her mücadele eden taifede de olabilir. Mücadele ne kadar hak olmasa da..O halde, hedefin, muradı ilahinin iyi tesbit edilmesi sonra bu tarz konulara gelinmesi gerekir. Lakin o tarafa iyi gelinmiyor, bu tarafa ise çok çabuk geliniyor. Hatta öyle ki ona gelinmesi neredeyse hedef olacak. Bunu da yabana atmamalı deriz. Çünkü mana alanındaki problemler gayet birikti ve zorlaştı, dünyevilik de çok arttı.

Yine, bilmeliyiz ki, insanın zihin dünyasında olan “şeytana karşı mücadele” de adeta bir savaş alanı gibidir. Örneğin şöyle geçer: Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerlerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla üzerlerine yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaadlerde bulun.” Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. (İsra 64)

Bu noktadaki mücadele ise şunu bilelim ki çok önemli hale geldi. Çünkü işler temelde mana alanındaki zayıflıklardan dolayı kötü gidiyor. O ise insanlar bundan kolay kaçırtıldığı için zayıf. Bütün bunlar bir anlama geliyor.

 

Konu çerçevesinde bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız