119. MEZMUR HAKKINDA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Davud (as)’ın mezmurları meşhurdur. Lakin önceki kitapların muharrefliği de aşikar. Onun için çok dikkatli yaklaşmak gerekir. Fakat bu mezmur pek çok açıdan doğruluğunu haykırıyor, o yüzden dikkate alınmalı.

Örneğin şöyle denilmektedir mezmurda:

Tam metin için bknz.

Gelelim ayrıntılara.

1-Mezmur’da Davud (as)’ın küstahlardan yakınması ve sabretmesi vardır. Ayette denilir ki;

Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvet sahibi kulumuz Davud’u hatırla. Doğrusu o içli bir şekilde yönelirdi. [Sad 17]

2-Mezmur’da yasaya uymaktan gayet bahsediyor, ayette de şöyle der.

Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Muhakkak ki biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver, hevaya uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.” [Sad 26]

3-Mezmur’da yasa hakkında derin derin düşünme gayet vurgulanmakta. Ayette ise Davud (as)a da söylenmesi muhtemel bir şekilde şöyle buyurulur:

Sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini derin derin düşünsünler ve vicdan sahipleri öğüt alsınlar. [Sad 29]

4-Mezmur’da geçen “Doğru ilkelerin için seni günde yedi kez överim” ifadesi, 5 vakit+2 durumunu düşündürmektedir ve şöylece sonuç tam çıkmaktadır; 5 vakit+gece namazı+kuşluk namazı. Bu ekstralar var Davud (as) hakkında. Kuran’da Davud (as)’ın kuşluk vaktinde ibadet ettiği vurgulanmakta.

Gerçekten biz, dağları ona boyun eğdirdik de; akşamleyin ve kuşluk vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. [Sad 18]

Ayrıca mezmurda geçen; Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim.. Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye gece boyunca uyku girmiyor gözüme.. ifadeleri de bu çerçevede düşünülebilir. Ayrıca hadiste de onun gece namazı vurgulanmaktadır. 

Allah’a en sevimli oruç, Davud’un orucudur. Allah’a en sevimli namaz, Davud’un namazıdır. Gecenin (ilk) yarısında uyur, üçte birinde namaz kılar, altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutmaz, bir gün tutardı. [Ebu Davud-Sıyam 67]

5- Kuran’da “biz ona hikmet ve faslı hitap verdik” [Sad 20] demektedir. Faslı hitap ise bir sözü bitirip öbür sözü başlatan cümle olarak tefsir edilmiştir. Ele aldığımız 119. mezmurun şöyle bir özelliği vardır; İbranice harflerle bölünmüştür mezmur, her bir harfe ait kısımdaki beyitler o harfle başlamaktadır.

6- Mezmurda sürekli yaşamaktan, kurtarılmaktan bahsetmektedir, bunu “öbür dünyada yaşamak” olarak almak gerekir. Çünkü Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, konuk olduğum bu dünyada.. demektedir bir yerde. Tevrat metinlerinde öbür dünyayı ortadan kaldıran bir el olduğu da gözden uzak tutulmamalı. 

Şu halde bu etkileyici mezmur kaale alınmalıdır.

…….

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız