3 TÜR KONUMLANIŞ VE ÇÖZÜM ÜZERİNE

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunca zamandır gördüğümüz kadarıyla insanların üç tür konumlanışı var ve adeta herşeyi bu konumlanışlar belirliyor; imancılık, akılcılık ve delil üzere imancılık. Ve bunlar öyle ki bu alanlardan birine girdiniz mi öbür dünyada bitiyor iş, kolay kolay değişmiyor. Çünki çabuk fırkalaşılan ve çıkarlar oluşturan, bir de propaganda ağı oluşturan vs alanlar bunlar. Tabii üçüncüsü hariç. Zamanımızın farkı şu ki o da gayet gelişebilir. Çünki bilgi ve iletişim çağı vs.

Bu imancılık ve akılcılık işine dönersek; Hristiyanlık tarihi buna güzel bir örnek olduğu için ve bu mevzuda Kuran’ın düzelticiliği olduğu için oradan örneklendirelim işi.

Örneğin İncillerde Hz İsa; mucizelerini karşıdaki iman ediyorsa gerçekleştirebilir ve bunları kendisi de adeta imanla yapar, bir yerde şöyle der ki “şüphe etmeyen de bunları yapabilir” Bknz

Sürekli bu hava vardır İncillerde ve bizce Hristiyanlığı bozan ana damar da budur. Kuran’da ise Hz İsa bunları Allah’ın izniyle ve Peygamberliğini gösteren bir mucize olarak yaptığını söyler. İmanla yapıldığı, iman edilirse yapılacağı vs yoktur. Bknz

İşte Hristiyanlık bu imancılık içerisinde saptıkça sapmıştır. Öte yandan en sonunda rasyonalizme, materyalizme vs savrulmuşlardır. Eski Yunan ve felsefe ile güya hurafe bataklığından kurtulunmuş ama bu defa da maddecilik çölüne batılmıştır, bu arada da Kuran teğet geçilmiştir. Ve denilebilir ki; işte bu ifrat tefrit bizde de bir ölçüde oldu. Onca menkıbeleri hatırlayalım. Her tür hikaye kolayca yayıldı bir dönem. Sonra da hiçbir şeye inanmaz olundu, batıdan gelen rüzgarlarla. Çünki delil üzere iman damarı gelişmedi. Yine bunu şuradan anlayalım ki Kuran’ın ana delilleri olan Tevrat ve İncil ve bunların nasıl Kuran’ın delilleri olduğu konusu, daha doğru düzgün gündemimize gelmiş değil. İnşaAllah bu iş biraz hızlanır vesselam. 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız