ABESE-TEKVİR SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

Dikkat edilirse Abese Suresi’nin sonunda müminlerin yüzünün parıldayacağı, kafirlerin yüzüne bir karanlık çökeceği geçiyor. Tekvir Suresi de güneş dürüldüğü zaman gibi ifadelerle başlıyor. Bu çarpıcı bir uyum. Sonra Abese Suresi’nde kişinin kimlerden kaçacağı belirtilirken kız çocuğu geçmiyor. Denilebilir ki zaten herkes kaçışıyor.. Ama burada “dünyadayken iyi oldukları” sayılıyor. Mesela bir başka ayet dizisinde de şöyle denilir:

“Dost dostun halini sormaz.
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu kişi keşke ister ki; o günün azabına karşılık oğullarını fidye versin..
Eşini ve kardeşini..
Onu barındıran sülalesini..
Ve yeryüzünde bulunanların hepsini, ki tek kendini kurtarabilsin.” (Mearic 10-14)

Bu ayetlerde “benihi” ifadesi geçiyor ve “oğullarını” demek. Elbet genel olarak “çocuklarını” anlamında.. Ama cahiliyye devrinde oğullar son derece önemsendiğinden ona özel bir vurgusu da var. Özellikle de kız çocuğuna “niye öldürüldüğünün sorulacağı” vurgulanıyorsa.. Dolayısıyla bu da çarpıcı bir vurgu. Ve bu surelerin iniş sırasının peşpeşe olmadığını belirtelim.

Bir başka dikkat çeken husus ise, Abese Suresi’nin son ayeti, “onlar kafirler ve facirlerdir” şeklindedir. Peşine Tekvir Suresi, kıyameti en çarpıcı şekilde işleyen sure. Mesela hadiste şöyle geçer: “Her kim Kıyamet gününe gözüyle görüyormuş gibi bakmayı arzu ederse Tekvir, İnfitar, İnşikak sûrelerini okusun.” (Tirmizi-Tefsir 74)
Burada şu dikkat çeker ki, kıyamet sadece kafirlerin üzerine kopacaktır. Hadiste şöyle geçer: “Kıyamet sadece şerir/kötü insanlarin üzerine kopacaktır” (Müslim, Fiten 131)

İşte bu dizayn da bunu çağrıştırır bir şekilde.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız