ACAİBUT TEFSİR-MUSTAFA ÖZTÜRK ÖRNEĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bir de yeni bir tefsir çıktı ki, Kuran’da herşey yoktur demeyi marifet biliyor. Örneğin Mustafa Öztürk’ün anlam yorum merkezli mealinde Rad 3. ayetin tefsiri:

Burada önceki tefsirlerin nasıl da haksız olduğu vurgulanıyor. Mesele ise o zamanki bilimi tefsire yansıtmalarıymış.. Halbuki Kuran’ın bilimle alakası yokmuş..

Lakin mealde dikkat çeken bitkilerin erkekli dişili çiftler olduğunu söylemesi öte yandan. Halbuki bu yeni anlaşılan, Kuran’ın önceden bildirdiği, müfessirlerin yanlış anladığı bir mevzu. Erkek ve dişi tabirleri yok metinde, “iki çift” diyor. Bunu tatlı,acı, küçük, büyük gibi zıtlıklar şeklinde anlayan çoktu eskiden. Mesela Elmalılı bunu özellikle vurgular. Peki burada soru şu: Kuran’ın bildirdiği ve mealde de geçen mevzu neden vurgulanmıyor? Ve müfessirlerin yine yanlış anladığı bir başka mevzu “yanlış çıktı” diye vurgulanıyor ve doğrusunun da Kuran’da olmadığı.. Bu neye hizmettir?

……..

Not: Aşağıda Kirmani’nin “Garaibut Tefsir ve Acaibut Tevil” kitabından Kaf 7 ve Rad 3. ayetin tefsirleri. Dünyanın yuvarlak olduğu ve bitkilerin erkek dişi olduğu acaib ve garaib tefsir kısmında geçiyor.

Eseri şuradan inceleyebilirsiniz. Bknz. 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız