AKLI MAAŞ AKLI MAAD FARKI

İnsan ya dünyaya, dünyadaki güç odaklarına, çıkar ilişkilerine bakar ve sürekli bunlara göre konumlanır ya kainata bakmalı, Kitab’a bakmalı ve bu çerçevede dünyaya bakmalı.. Nitekim Meryem Suresi’nde şöyle geçer:

“Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki : Bu iki zümreden (Mümin ve kâfirlerden) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir?
Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.
De ki: Kim sapıklık içinde ise Rahman, onu uzattıkça uzatır. Nihayet va’d olunageldikleri şeyleri — ya azabı, yahud kıyameti — gördükleri zaman artık kimin yeri daha kötü, kimin topluluğu daha zayıf imiş, bileceklerdir. [Meryem 73-75]

Yine denilir ki:
“Onlar, kendilerine bir kuvvet ve şeref olsun diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
Hayır, ibadetlerini inkâr edecekler ve onlara düşman kesilecek onlar.”  [Meryem 81-82]

En nihayetinde ise şöyle denilir:
“Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın.
And olsun ki onların hepsini kuşatmış, kendilerini bir bir saymıştır.
Kıyamet günü onların herbiri O’nun huzuruna tek başına çıkacaktır.” [Meryem 93-95]

Dolayısıyla burada Allah’ın melekut alemini bir ölçüde görmek, buna yönelmek, tek başına fıtratıyla düşünmek, bizi hakikate yakın kılar. Özellikle de işler bulandıkça bu hayati olmaya başlar.

Beri yandan; çağımızda müslümanların güç ve imkanları gayet azaldı ve fakat Allah’ın kainatta yarattığı büyüklükler, sistemler, mevcudat ve Kitab gayet anlaşıldı. Şu halde çıkışı bunun “farkındalığında” görmelidir gayet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 0

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız