AKLI MAAŞLA DOLUP TAŞMIŞLIK MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Günümüzün temel şirk noktası nedir mevzusu gayet karmaşık görünüyor. Çünkü materyalizm de var, gaybçılık da var, dünyaperestlik de var, fırkacılık da var. Bu durum ise Hz İsa’nın geldiği döneme benzemektedir. Onun geldiği dönemde de Grek ve Roma kültürü Yahudi coğrafyasına hakim olmuştu, gelenekçi Ferisiler vardı, rasyonalist diyebileceğimiz Sadukiler vardı, çeşitli fırkalar vardı. Hz İsa böyle bir dünyada mana, iman ve ahiret üzerinde durdu gayet. Çünkü temel mesele aklı maaşla dolup taşmışlıktı. Aşırı derecede riya vardı, çok farklı karşıtlıklardan aşırı grupçuluk vardı, türlü edebiyat vardı. İnsanlar sırf dünyayla oluşmuş, sırf dünyayla meşguldü adeta. Böyle bir dünyada direkt dünyaya ilişkin bir dava güdülemez. Önce mana boyutuna geçmiş insanlar gerekir. Çünkü işin aslı ve ruhu manadır, onu sonradan sağlayamazsınız böyle bir dünyada. İşte bütün bunlar günümüz açısından da bir örnekliktir.

Burada mana boyutu Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği, kainatı içericiliği, levhi mahfuzdanlığı gibi boyutlarla sağlanabilir. Böyle böyle önce mana boyutlu bir kitle oluşmalıdır. Onlar da zaten bu davayı güdecektir. Öte yandan bu dava zaten şu bilgi çağında en yayılabilir bir durumda. Fakat öncü bir kitle istiyor. Çünkü gündemler başka şeylerle sarılı, orada bir yer edinmek gerekir.

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız