ALAK ÜZERİNE 2

Alaka kelimesinin Kuranda adeta terimleştiğini ve genelde günümüzde “embriyo” anlamının öne çıktığını söylemiştik.

Yine genelde alak alakanın çoğuludur deniliyor demiştik ama alak kelimesini alakanın müzekkeri olarak görenler de var. Arapçada müzekker-müennes eril-dişil kelimeler var. Ama o şekilde düşünürsek de kafiyeye uydurma mantığı görüntüsü karşımıza çıkıyor yine. Çünkü diğer yerlerde hep alaka diye geçiyor. Burada niye alak?.. Sonra alaka kelimesinin terimleştiği gerçeği var.

Alak kelimesi, dediğimiz gibi Kuranda sadece Alak suresinde kullanılan bir kelime, tekrar edelim. Ve surenin adı olarak bile hiç “alakalar” diye tercüme edildiğini görmedim. Halbuki çoğulu deniliyor. Enteresan..

Bir tek burada alak denilmesinin kesinlikle kafiye mantığını aşan bir yönü olmalı. Kuran bize bu mesajı veriyor adeta.

Alak, alika fiilinin mastarı aynı zamanda. Sözlükte anlamı şuymuş.

Asılı olmak/ Bir şeye yapışmak tutunmak /Bir şeyden kurtulamamak yakalanmak /Eklenmek, ilave olmak..

Öte yandan ise bir şeye gönlünü kaptırmak gibi anlamları da var.

Şimdi gelelim ayetin anlamına. Ne olabilir?..

Hulikal insanü min acel-İnsan aceleci olarak yaratılmıştır (Enbiya 37)

ayetinde olduğu gibi düşünülebilir mi acaba.. Alak’ın anlamlarını da soyut düşünürsek. Bağlanma tutulma durumlarını ifade edecek, “insanı tutkun olarak yaratmıştır” şeklinde.

Tabii biraz zorlama oluyor bu da.

İkincisi, yaratma (haleka) peşpeşe iki ayette vurgulandığı için de (Alak Suresi 1-2. ayetler) somut bir şey olmalı sanki burada. Yaratmaya çok vurgu var çünkü. Bu anlam da fazla soyut olarak sırıtıyor bu sefer.

Alak’ın tekil-mastar anlamlarını somut olarak alırsak da alaka gibi bir şey oluyor yine. Yapışma tutunma.. Başka bir şey olmalı diyor insan içten içe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 2

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ