ALAKTAN SONRA HUCURATDAN BAŞLAMAK

Çağımızda gittikçe popülerleşen bir damar, bir akım var. Kuran’a İkradan “sana iniyormuş gibi” başla, oku. Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Müthiş bir samimiyyet. Nüzul sırası çok mühim bir şey oldu. Ve insanlar gittikçe ona buna şirk müşrik demeye başladı sürekli, kafasına göre Kuranı yorumlama işi arttı vs. Hadisleri inkar, kibir.. Çünkü “sana iniyor” mantığı, seni ille Cahiliyye dönemi mücadelesine götürür, ya da Kuranı ille de senin yorumlamana.

Bu işler ise yer yer gerekli olsa da yer yer de fazlasıyla can sıkıcı, ahmakça oluyor.

Kuranın neden Fatihadan başladığını düşünmeliyiz halbuki. Çünkü Allah böyle yaptı.

Neden Allah böyle yaptı, nedir bu işin hikmeti, bunu düşünmeliyiz asıl. Çünkü bize inmiyor, bize inmedi. Daha önce ele aldığımız Alak Suresinin ilk ayetinin yani nazil olan ilk ayetin Kurandaki kaçıncı ayet olduğunun çok anlamlı bir rakamı vermesi de bununla ilgili kanımızca bir yönden. Bize inmediğini iyi bir vurguluyor.

Ama bu dönüşün daha sağlam olması için Hucurat Suresine de bir uğramak lazım. Aşağı yukarı yolun yarısı oluyor Hucurat, 49. Sure. Üstelik de Alak’a biz ruh anlamını vermiştik bknz Alak üzerine-3 bölümlük yazı. Hucurat da hücreler demek, çoğulun çoğulu şeklinde. Yani ruh ve somut oluşum.. En mühimi de Kuranın kime nazil olduğunu kime nazil olmadığını çok iyi vurgulayan bir sure. Ve bence “günümüzde” bir müslümanın ilk okuması gereken sure, işi normale döndürmek anlamında.

Sure “Allah ve Resülünün önüne geçmeyin” uyarılarıyla başlıyor. Ve Peygamberin huzurunda seslerin kısılması gerektiği net bir şekilde, ısrarla vurgulanıyor. Yoksa “amelleriniz boşa gider” deniliyor.

Yani Müslümanlar “var” ve onlara uyarılar. Biz ilk Müslüman olan değiliz, büyük bir tercihte bulunmadık, kendimize gelelim.

Beri yandan ise yine “Kuranın başından beri kaçıncı ayet” meselesi burada da enteresan tesbitlere gebe. Hucurat ilk ayet 4613. Hucurat son ayet ise 4630. ayet

613 Peygamberin Mekkelilere açıktan tebliğe başladığı tarih, 630 ise Mekkenin fethi.

Yani en keskin mücadelenin başı ve sonu. Peki 4 nedir?

Hucurat kelimesi 4. Ayette geçmekte.

“Hücrelerin ardından sana seslenenlerin çoğu aklını kullanmayan kimselerdir”

Şimdi, İslamı bir organizma olarak düşünürsek işin temeli hücrelerin (hucurat) oluşması anlamında 613-630 önemli. Önce ruh-alak ve sonra hücreler. Aslında böyle normale dönülmesi de güzel. Yoksa bu noktaları hiç düşünemeyecektik.

Mekkenin fethinin önemi de şu, artık kesin bir mevcudiyet hasıl olmuş ve hızla İslamlaşma başlamış alemde, dünyada. Nitekim bir ayette şöyle denir.

“….İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlarla diğerleri bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı va’detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan hâberdardır” (57/10)

Öte yandan, Kurandaki surelerin dizaynı da bunu çağrıştırıyor bu kısımda. Muhammed Suresi-Fetih Suresi ve Hucurat Suresi 47,48,49. Sureler peşpeşe.

46 Ahkaf-50 Kaf sureleri ise bu tesbiti netleştiren bir objektif gibi. Arayı vurguluyor.

46.Ahkaf

47.Muhammed

48.Feth

49.Hucurat

50.Kaf

Ve işte bütün bu tesbitler bizi şuna ulaştırıyor nihayet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz Kuran’a bizler.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 2