ALEMLERİN RABBİ NE DEMEKTİR?

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..

Alemlerin Rabbi ifadesi hakkında açıklamalar..

1.  İbranicedeki Yhvh kelimesi Alemlerin Rabbi anlamına mı geliyor ve nasıl?


2. Yhvh kelimesinin (büyük ihtimalle) "Göklerin ve Yerin Rabbi" anlamına geldiğini belirten bir video

 

3. Arapça'daki alemin kelimesi, akıllı çoğul olarak geçiyor, yani kullanıma göre "akıllı alemler" demektir. Peki Yhvh ifadesi, "Göklerin ve Yerin Rabbi" anlamındaysa neden böyle "çevrilmiş" olabilir?

 

4. Seri boyunca Alemlerin Rabbi ifadesiyle paralel şekilde ele aldığımız Yhvh kelimesi hakkındaki ya da genel bazı önyargıları belirtme ve kırma noktasında bir video.

 

BAZI AÇIKLAMALAR
Tevrat'ta 7000 küsur defa geçen ve telaffuzu, anlamı gayet tartışmalı olan YHVH kelimesi konusunda Kuran'ın müheyminliği ve mucizeliği çerçevesinde bilinmedik bazı ayrıntılar..

 

Şuara Suresi'nde konunun işlenmesi

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız