ALLAH BİZİMLE NASIL KONUŞUR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Allah, bir beşerle ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir de izniyle dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hakimdir.

İşte böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun, velakin Biz onu bir nur kıldık; kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdirdiğimiz. Ve şüphesiz sen elbette dosdoğru bir yola yöneltiyorsun.

(Şura 51-52)

Ayette dikkat çeken, “vahiy yoluyla konuşur” kısmından sonra “bir elçi gönderir de” kısmı. Çünkü “o vahiyle” de bizimle konuşmuş oluyor. Tefsirlerde elçinin Cebrail olduğu ve bu şekilde Peygamberle konuşmuş olduğu ifade ediliyor ama ayette birinci anlam bizce bu. Çünkü soru “Allah’ın bir insanla nasıl konuşacağı” Bu bakımdan da üçüncü kısım bütün insanları içermeli. Aksi takdirde Allah sadece üç beş kişiyle konuşmuş olur.

Bu anlamda diğer ayete geçildiğinde ise “İşte böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik” herkes için geçerlidir. Bu güneşin herkes için bir nimet olması gibi bir şeydir, “ama sadece bana verilmedi ki” diyemezsin. Nitekim bir diğer ayette “Deyiniz ki Allah’a ve bize indirilene..” (Bakara 136) denilmekte. Halbuki indirilen sadece Peygamberdi.

Sonra ise Kitab, “Biz onu bir nur kıldık; kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdirdiğimiz” denilmekte. Peşine ise “sen de doğru yola yöneltiyorsun” diyor. Bu onu tamamlayıcı bir noktadır.. Fakat burada kişinin iman bağının özellikle Kitab ile olmasının önemi ortaya çıkıyor.

Velhasılı kelam, Allah bizimle konuşsun diye bekleyenler, konuşuyor zaten.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız