ALLAH GÖKLERİN VE YERİN NURUDUR, NUR SURESİ 35. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’daki en zor ayetlerden biri Nur Suresi 35. ayettir. Şöyledir: “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûru, içinde kandil bulunan bir oyuğa benzer. O kandil cam içindedir. Cam, inci gibi parıldayan bir yıldız sanki -doğuda da batıda da olmayan mübarek bir zeytin ağacından tutuşturulur, yağı neredeyse ateş değmeden de ışık verecek- nûr üstüne nûr. Allah dilediği kimseye nuruna yol gösterir. İnsanlar için misaller getir. Allah herşeyi bilicidir.”

Ayetin zorluğu ise şurada, birinci mesele Allah’ın nur ışık olması meselesi, kimisi bu mecazı direkt olarak alarak bunun üzerine varlık felsefesi bina etmiştir. İbni Sina ve Sühreverdi gibi. Mecaz olduğu açıktır, lakin orada da sorun şu, “niye bu kadar teferruatlı?” Sadece göklerin ve yerin nurudur demiyor, ayrıntılı tarifler var.

Burada ise en kritik nokta, “göklerin ve yerin ne olduğu” meselesi. Yerin nuru olarak ilk akla gelen güneş, gökler de diğer gezegenler olsa böyle düşünülebilir. O halde nur da direkt güneş olmakta. Yani Allah, kendisini güneşe benzetmekte. Gerçekten güneşte de somut olarak acaip bir belirleyicilik sözkonusu. Isı, ışık veren, gezegenleri yörüngede tutan anlamında. Allah bunun çok daha ötesindedir ama bir benzetme, mecaz.

Sonraki kısım da bunu açıklayıcı. Güneş, genel görelilik teorisine göre ağırlığıyla uzay-zamanda bir oyuk oluşturmuştur. Ayette de “oyuğun içindeki lambadan” bahsediliyor. Ve camın içinde.. Enteresan olansa lambanın değil camın “sanki inci gibi bir yıldız” olması.

Lamba güneşse peki cam ne? Güneşi çevreleyen korona tabakası olmalı. Güneşin yüzeyi 6000K sıcaklıkta olmasına rağmen korona 1.000.000 K sıcaklıktadır. Ve bu sıcaklık farkı açıklanamamakta. Nur üstüne nur oluyor. Burada ayrıca “ateş değmese bile” ifadesi dikkat çekici.

Yine “doğuda da batıda da olmayan mübarek bir zeytin ağacından tutuşturulur” deniliyor. Doğu ve batı öncelikle güneşle ilgili kavramlar. Hasılı güneş bu anlatıma gayet uyuyor. Elbette bir benzetme fakat gayet ilimler de içeriyor.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 1:

 

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 2:

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız