ALLAH’IN BİRLEŞTİRİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEY MEVZUSU

Kuran’da “onlar Allah’ın kendisine ulaştırılmasını (birleştirilmesini)  emrettiği şeyi ulaştırırlar” buyurulur. Bu ise en evveliyetli ve kapsamlı şeydir öncelikle. Genel bir emir var. Mesela Kur’an yolu tefsirinde şöyle der: “Bazı tefsirciler tarafından bu ifadenin “birleştirilmesi emredilen” kısmı, akraba ile ilgilenmek (sıla-i rahim), karı kocanın arasını bulmak gibi özel ilişkilere tahsis edilmiştir. Doğrusu bunu daha geniş bir çerçevede almak ve anlamaktır. Allah Teâlâ bütün dinlerin, peygamberlerin, kitapların, insanlığın, tevhid anlayış ve inancı çerçevesinde birleştirilmesini; bir ve beraber olmaları gerektiği halde ayrı düşmüş, parçalanmış olanların bir araya getirilip kaynaştırılmalarını istemiş; her nesnenin ve her kişinin olması gereken yerde olmasını, lâyık olduğunu bulmasını murat etmiştir.” (Kuran Yolu Tefsiri)

Günümüzde ise büyük bir anlam sorunu dikkat çekiyor. Çünkü kainat keşfedildi ve tarihin akışı biraz tuhaf. Neredeyse “muharref Tevrat’ın gerçekliğine” gidilecek.. Burada kitab ve levhi mahfuz merkezli bir tarih okuması ve çıkış görülmesi gereği var. O da zaten Kitab’ın hak olduğunu görmeye bakıyor, bu da zaten iman noktası vs. O halde bu işe gereken önemi vermelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 0

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız