ALTI GÜNDE YARATTIK NE DEMEKTİR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’da dünyanın altı günde yaratıldığı geçer. Bu mesele Yahudilerdeki “yedinci gün dinlendi” anlayışına da gidebilen enteresan bir anlatıdır. Kuran’da ise “O’na bir yorgunluk dokunmadı” vurgusu vardır. Yine önceki tefsirlerde “bir anda da yaratabilirdi” meselesi üzerinde durulur ve insanlara teenniyle hareket etmeyi öğretmek için böyle yaptı denilir. Yeni tefsirlerde ise tam tersi bu defa “altı gün değil, altı devir o” denilmekte. Çünkü milyarlarca yılda oluşmuş kainat. Bu altı devir ifadesi önceki tefsirlerde de gayet var aslen.

Şimdi gelelim; günümüzde kainatın 13, 5 milyar yıl önce oluşmaya başladığı öngörülüyor. O zaman, aslında buna 6 devir değil de “6 gün” denilse “yorgunluk dokunmadı” anlamı daha netleşir. Fakat daha enteresan olanı “O, her gün bir iştedir” (Rahman 29) denilmekte “ol diyeceği/dediği gün olur” (Enbiya 73) denilmekte ve buralarda an anlamı var. Öte yandan güneşin dürülmesi, yıldızların sönmesi gibi kıyamet sahneleri de milyarlarca yıl sürecek işler gibi duruyor. Yani tersinden bir uyum var burada. Onların bir anda olacağı belli, demek ki başlangıç da öyle. Burada 6 gün 6 emir olarak düşünülebilir.

Burada işe iyice odaklanınca ise şöyle bir tablo çıkıyor.

 

Ya da şöyle bir şey çıkıyor. Buna ilk iki gün denilebilir:

 

Ayrıca zamanın göklerin ve yerin yaratıldığı gün sabitlendiği vurgulanır Kuran’da. Şöyle denilir: Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında onikidir.. (Tevbe 36) Yani o zamana kadar zamanın değişken olabileceği zımnen söylenmiş oluyor.O halde buradaki en doğru yaklaşım, 6 gün, 6 emir yaklaşımıdır. Nitekim Tevratta 6 emir vardır 6 günde. Peki bunların uzun süreleri nedir konusu da işin büyüklüğüne dikkat çekmek için böyledir denilebilir.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız