ANKEBUT 41. AYET HAKKINDA

Ankebut 41. ayette Allah’tan başkasını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü örümceğin evidir denilmekte. Beri yandan, kimileri inkarcı olduğu halde dünyevi bakımdan iyi görünüyor. Bu nedir denilebilir. Ayet dizisi şöyle:

38-Ad ve Semud’u da (helak ediverdik). Sizin için, oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa görebilecek durumdaydılar.
39-Karun’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da.. Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı) geçebilecek değillerdi.
40-Nitekim onlardan herbirini günahları sebebiyle suç üstü yakaladık: Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.
41-Allah’tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Keşke bilselerdi.
42-Allah, onların kendisini bırakıpta hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz ki bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.
43-İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler akleder.

Dikkat edilirse 43. ayette “o örnekleri bilenler ancak akleder” deniliyor. Buradaki temel konu, bu örneklerden ibret almadır. Her dakika böyle şeyler olacak değil, asıl ceza öbür dünyadadır vs. İbret alma ise örneklerin gerçekliğini gayet bilerek olabilir. O da mesela Kuran’ın önceki kitapları içericiliği ve düzelticiliği, okuma yazması olmayan birisinin bunları söylediğini bilme gibi hususları ister. Nitekim Ankebut 47-49’da şöyle der:

47- İşte sana bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.
48-Sen bundan önce, ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.
49-Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar eder.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız