ANKEBUT 69. AYET HAKKINDA

Razi Ankebut 69 hakkında şöyle der: “Şurada hükmî (dolaylı) bir izah da olup şöyledir: “Bizim uğrumuzda cihad edenler…” ifadesi, “delillerimize bakan, buna gayret sarfedenler” manasına; “Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz” cümlesi de, “Biz onlarda, Bizi tanıma bilgisini (marifetullahı) meydana getiririz ve bunu alabildiğine izahlarla açıklarız” manasına işarettir.”

Öte yandan bu bağlamda şöyle bir incelik de var. Önceki surelerde ve Ankebut Suresi’nde Bedir Savaşı, Mekke’nin fethi gibi ileride olacaklara işaretler vardır. Mesela “Uğrumuzda cihad edenleri elbette yolllarımıza ulaştıştıracağız” ifadesi dahi böyledir. Çünkü bu Mekki bir sure ama o bağlama da koyabilirsiniz bunu. Fakat işte bütün bunlar için de net bir “ileride olacağa” işaret gerekiyor. İşte o da bundan hemen sonraki Rum Suresi’nin başında geçiyor. “Rumlar yenildi. En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip olacaklar.Bir kaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş (emir) Allah’ındır. O gün müminler sevinirler.” (Rum 2-4) Dikkat edilirse bu ayetlerde ileride olacak bir şey açıkça bildiriliyor. Öte yandan bu müminlerinin sevinmesinin de Bedir ile olduğu geçiyor rivayetlerde. Yani ona da ayrıca işaret var.

Yine Ankebut Suresi’nde ve önceki bir kaç surede Lut (as)’ın kavminin cezalandırılmasıyla ilgili, “onda size açık bir ayet bıraktık” (bknz Ankebut 35) gibi ifadeler vardır. Fakat bu nedir? Lut gölünün dünyanın en alçak yeri olması olabilir bu. İşte o da Rum 3. ayetteki “yerin en yakınında/aşağısında” ifadesiyle netleşiyor. Çünkü Rumlar, lut gölü yakıninda yenildi. Hasılı işin peşine düşenlere net işaretler Ankebut 69’dan sonra geliyor.