ANLAYANLAR VE İNCİL’DEKİ FARAKLİT/PARAKLİT MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Öncelikle şunu bilelim ki, ayette “Kitap verdiklerimiz, onu çocuklarını tanır gibi tanırlar” (bknz Bakara 146, Enam 20) der.  Bu çerçevede “nasıl tanırlar” merkezindeki izahatlar TEFSİR’dir. İkincisi, bunlar imanı yakine götürecek şeylerdir, çünkü rakip konumda olanların aslında çocuklarını tanır gibi tanıdıklarını görüyorsun. Bu, kişinin imanını ne yapar?.. Hele de imanın zayıfladığı zamanda elzemdir yani. Yani bu iş öncelikli tefsirdir.

Şimdi konuya gelelim.

Fetih 29’da İncil’de olduğu bildirilen bir örnek var. Bu çerçevede, İncil’e ve benzer bir hadise bakıldığı zaman Elçi’yle birlikte olanların “anlayanlar” olarak belirtildiği ortaya çıkıyor.. Şöyle ki:

 

 

Beri yandan İncil’de Peygamberimiz (sav) Faraklit/Paraklit olarak geçmektedir. Örneğin bir izahat..

 

 

 

Öte yandan bu Faraklit/Paraklit için geçen ifadelerden birisi de “söylediğim herşeyi size hatırlatacak”tır. Bu konu da iyi işlenmeli, çünkü işi tam netleştiren bir nokta.

 

NOT: “Söylediklerimi hatırlatacak” mevzusuyla ilgili daha başka örneklere şuradan bakılabilir..

 

İşte “anlayanlar” mevzusu da bu çerçevede denilebilir..

 

AYRICA

bknz. TEVRAT’TA HZ MUHAMMED’E İŞARETLER

bknz GÖNDERİLECEK DAVUD VE İLYAS KİM?

bknz TANAHTA HZ MUHAMMED VE HZ İSA

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız