ARAF 40’DAN ÇIKAN TABLO

Araf 40. ayet günümüze gayet hitab ediyor gibi. Çünkü bilgi ve uzay çağı, aynı zamanda heva çağı vs olduğu için. Örneğin Elmalılı ayetin tefsirinde şöyle der: “Şu muhakkak ki, âyetlerimizi yalanlayanlar, hayır ve şerri, hak ve bâtılı, geçmişin sonuçlarını, şimdiki zamanın ve geleceğin gereksinimlerini açıktan açığa gösteren delillerimizi ve işaretlerimizi yalan çıkarmaya çalışanlar ve onlara karşı kibirlenenler, kendilerini daha yüksek sayıp bunları nazar-ı itibara almaya tenezzül etmek istemeyenler yok mu, bunlara göğün kapıları açılmaz, ruhları yükselemez, biraz fırlasalar bile yükseklere nüfuz edemezler, melekutun sırlarına eremezler, düşerler, dua ve niyazları reddolunur.”
Yine Elmalılı ayette geçen bir ifade hakkında kimilerinin “devenin iğne deliğinden geçmesi mümkün müdür” tarzındaki tartışmalarını yersiz bulur. Öte yandan belki de o gök kapısından geçiş bu şekil bir şey olabilir. O yüzden insanlar yapamayacak.. Bunu bilmek de önemli, çünkü “uzaya çıkıldı ama o belirtilen yere çıkılmadı” olabilir bu şekilde.

Beri yandan; Araf suresinde, gönderilecek elçinin Tevrat ve İncil’de geçtiği bildirilir. (bknz Araf 157) Bu büyük bir delil ama yeterince karşılık bulmuyor. Günümüz uzay çağına geçilmesi ama hakikatlere ram olunmaması noktasında da bunlara körlük, hatta cehalet çok olası. Çünkü bunlar ışık hızıyla geçildi ki ciddi bir İslamlaşma görülmüyor. İyi üzerinde durulursa belki bir şeyler değişir vesselam.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız