ARTAN MANA GERÇEKLİĞİ


Mesela ayette “göğü ellerimizle biz kurduk ve biz genişletenleriz” (Zariyat 47) denilir. Buradaki musiun ifadesi, biz genişlik sahibiyiz gibi anlaşılmıştı önceleri, şimdi genişletiyoruz manası görüldü. Çünkü kainat genişlemekte. Yine bitkilerin çift olduğu belirtilen ayetler de erkek-dişi şeklinde değil, genelde acı tatlı gibi zıtlıklarla alakalı görülüyordu. Şimdi ise bitkilerde de erkeklik-dişilik olduğu görüldü vs. Tevrat ve İncil meselesine gelince; önceleri Kuran Tevrat ve İncil’i gayet doğruluyor sanıldı, gayet İsrailiyyat girdi tefsire. Sonra bunlar gayet elendi. Ama Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği noktasına çok zor gelindi denilebilir. Çünkü resmi Tevrat ve İncil metinleri çok geç kullanıldı tefsirde. Hala da bu mevzu çok zayıf durumda. Lakin işte bu genel tablo görülüp Kuran’ın keşifle mana ve iman yolunu beslediği görülmeli ve bu işler daha rahat olmalı. Çünkü bundaki geri kalışla İslam toplumlarındaki geri kalış dahi açıklanabilir durumda. Öte yandan artan manayı görmemek adeta artan şüphe oluşturacak bir durumda. Yani mana pek de keyfi bir alan değil vesselam.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız