“ARZI MEVUD’A GİDEN YOLDA GOG MAGOG” MU?..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Eskiden beri; Nil’den Fırat’a büyük İsrail hayalleri ya da planları sözkonusu edilir. Bu Tevrat’ta onlara vaadedilmiş topraklardır. Mesela şöyle denilir: Sınırlarınızı Kızıldeniz`den Filist Denizi`ne, çölden Fırat Irmağı`na kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız. [Çıkış 23:31]

Öte yandan Süleyman (as) zamanında bunun olduğu bildirilir. Şöyle ki: Süleyman, Fırat Irmağı`ndan Filist`e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. Bu ülkeler Süleyman`ın yaşamı boyunca ona haraç ödeyip hizmet ettiler. [1 Krallar 4: 21]

Mehdi için ise şöyle bir tablo çizilir: Savaş arabalarını Efrayim`den, Atları Yeruşalim`den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara selamı/barışı duyuracak, Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat`tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. [Zakarya 9: 10]

Hezekiel 38. bölümde ise şöyle bir anlatım var.

1 RAB bana şöyle seslendi:

2 “İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et.

3 De ki, ‘Rab Yahve şöyle diyor: Ey Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog, sana karşıyım.

4 Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim.

5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler’i, Kûşlular’ı, Pûtlular’ı,

6 Gomer’in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyt-Togarma’nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.

7 “‘Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin.

8 Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor.

18 “‘Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Rab Yahve böyle diyor.

19 Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak.

20 Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek.

21 Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım. Rab Yahve böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek.

22 Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım.

23 Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.'”

Burada bahsedilen Magog ülkesi haritalarda bugünki Rusya’ya tekabül etmekte. Şöyle denilir:

“İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et. [Hezekiel 38: 2]

Haritalarda Magog’un yeri aşağı yukarı belli, diğerleri biraz değişiyor.

Beri yandan Zakarya 14. bölüm ise şöyle:

1 İşte RAB’bin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak.

2 Yeruşalim’e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak.

3 Sonra RAB, savaş zamanlarında yaptığı gibi, gidip bu uluslara karşı savaşacak.

4 O gün O’nun ayakları Yeruşalim’in doğusundaki Zeytin Dağı’nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek.

5 Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız, çünkü vadi Asal’a dek uzanacak. Yahuda Kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız, öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek!

6 O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak.

7 Özel bir gün, yalnız RAB’bin bildiği bir gün olacak. Gündüz de gece de olmayacak. Gece aydınlık olacak.

8 O gün Yeruşalim’in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü’ne, öbür yarısı Akdeniz’e akacak.

9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı kalacak.

10 Bütün ülke Geva’dan Yeruşalim’in güneyindeki Rimmon’a dek Arava Ovası gibi olacak. Ama Yeruşalim yükseltilecek ve Benyamin Kapısı’ndan ilk kapıya, Köşe Kapısı’na, Hananel Kulesi’nden kralın üzüm çiğneme çukurlarına dek yerli yerinde duracak.

11 İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacak.

12 Yeruşalim’e karşı savaşan bütün halkları RAB şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek.

13 O gün RAB insanları büyük dehşete düşürecek. Herkes yanındakinin elini yakalayacak, birbirlerine saldıracaklar.

14 Yahudalılar da Yeruşalim’de savaşacak. Çevredeki bütün ulusların serveti, çok miktarda altın, gümüş, giysi toplanacak.

15 Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da – at, katır, deve, eşek – benzer bir belaya çarptırılacak.

16 Yeruşalim’e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye Egemen RAB olan Kral’a tapınmak ve Çardak Bayramı’nı kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim’e gidecekler.

17 Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye Egemen RAB olan Kral’a tapınmak için Yeruşalim’e gitmezse, ülkesine yağmur yağmayacak.
……..

Yani kısacası, arzı mevud hayali Gog ve Magogtan sonra gerçekleşecek bir şey olarak gözüküyor.

Ve dikkat edilirse ne yapıldı edildi Rusya bölgeye getirildi. Mesela Putin’i Gog mu acaba diye gösteren yazılar gördüm. Birilerinin evangelistliği şusu busu malum. Fakat acaba bu derece mi?? Peki acaba Gog’un ölüm kusan kasesinden içebilecek mi gölgesinden korkan İsrail?!

Filmin sonuna geldik herhalde..

NOT: Her ne kadar Yeni Ahitte Vahiy Kitabında Armageddon’dan sonra bin yıl sürecek Mesih krallığı, sonra Gog Magog geçiyorsa da Hristiyanlarda Gog Magog kolaylıkla dillendirilen bir şeydir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 5

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ