ASIL GİDİŞAT KONUŞANLARINDIR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Yaptığımız yayınlardan da anlaşıldığı üzere günümüzde meseleler çok. Herhalde en büyük mesele ise meselelerden kaçma anlayışı da çok. Susarım geçer, konuşmam kapanır gider, görmem olur biter anlayışı çok hakim. Çünkü herkesin örtmeye çalıştığı bir şeyler var ve mütekabiliyet esası kolay bahane ediliyor. Daha da mühimi ise hakikate güveni yok insanların, hakikat noktasında yürünürse ateizme çıkılır gibi bir anlayış var. Onun için “bu durum iyidir, altını üstünü karıştırmamak gerekir” noktasına çabuk geliniyor. İşte tam da bu yüzden çok hayati, meseleler ve hakikat.

Tarihe şöyle bir bakarsak; İslamiyet ilk zamanlarda hızla yayılmış, sonra ise yavaş yavaş yayılmasına devam etmiş ve en ziyade Hristiyanlarla bir mücadele olmuş.. Sonra coğrafi ve bilimsel keşifler olmuş, pozitivizm, dinlerin masallar anlattığını ve bilimsel olarak isbat edilen şeylerin yegane gerçekler olduğunu söylemiş, hümanizm ise insanın, hevaların tek ölçü olduğunu söylemişti. Buna göre gelişen bir hayatla materyalizme, liberalizme ve kapitalizme gelindi.

Burada mühim olan konu ise Kuran’ın iyice delillendirilmemesi ve gelenek bohçasının hakikaten gayet masallarla dolu olmasıydı bizim açımızdan. Günümüzde ise pozitivizm biraz zayıfladı, çünkü kainatta seyahat, ölümsüzlüğe ulaşma, mükemmel hayat gibi hedefler gerçekleşmedi, beri yandan nihilizm çok arttı, din ise insanları bir ölçüde tutan bir şey, o yüzden de bir ölçüde öne çıktı. Fakat ana süreç halen dünyacılıktır. O yüzden de işler tamamen döndü sanmamalıdır. Bu bağlamda; Kuran’ın delillendirilmesi ve tebliği, bundan bir ölçüde kaçıldığı gerçeği, halen masada ve bunun dünyayı ve tarihi değiştirebilirliği..

Ve şunu unutmayalım, biz susup durduğumuz zaman lokomatif olamayız. Bir zaman konjüktür bize de yarar en fazla. Fakat asıl gidişat konuşanlarındır. Konuşanların derken de; dünya çapında tarihi zamanı verir şekilde..

Youtube Hesabımız