ASR SURESİ’NİN YERİNE DİKKAT

Bir teoriye göre önceki sureyle sonraki sure arasında bir alaka vardır. Böyle bir alaka ille de vardır denilemez ama dikkat çeken bir bağlantı görülürse de dikkat edilmeli. Bu bağlamda Asr Suresi’ nin yerine dikkat. Öncesinde çoklukla övünme var sonrasında mal biriktirme ile.. Varılacak yer de cehennem. Öte yandan Tekasür Suresi’nde eğer kesin bir bilgiyle bilseniz cehennemi görürsünüz diyor. Günümüzde de kainattaki devasa ateşler biliniyor. Bunlara dikkat vesselam.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız