ATEŞTEN BİR YALIM VE BAKIR-SÜPERNOVA

Rahman suresinde son derece enteresan bir vurgu dikkat çeker.

Üzerinize ateşten bir yalım ve bakır göndeririz.

Nuhas kelimesi bakır anlamına geliyor direkt. Gerçi tercümelerde duman, alevsiz duman gibi tercümeler yapılmış bir rivayete dayanarak. Lakin mesela Fahruddin Razi şöyle der. “Bu kelime, erimiş bakır, bakır eriyiği hakkında kullanılır ki, bize göre kelimenin meşhur olan manası budur”

Halbuki Kuran’da erimiş bakır anlamında “kıtr”  قِطْرٌ : نُحَاسٌ ذَائِبٌ  kelimesi kullanılır iki defa. Yani buradaki bakır anlamında olmalı direkt.

Peki nedir mesele tam olarak?

………………

Sizin için boş olacağız ey iki yük!

İmdi Rabbinizin nimetlerinden hangini yalanlıyorsunuz?

Ey insan ve cin toplulukları. Eğer gücünüz yetiyorsa göklerin ve yerin uçlarından/bucaklarından geçmeye, delin geçin. Bir gücünüz olmadan edemezsiniz nüfuz.

İmdi Rabbinizin nimetlerinden hangini yalanlıyorsunuz?

Üzerinize ateşten bir yalım ve bakır gönderir de yardımlaşamazsınız ikiniz.

                                                                                                              Rahman 31-35

………………

İşte burada geçiyor “ateşten bir yalım ve bakır” ifadesi. Yani göklere uzaya yönelinip de geçmeye çalışırsanız..

Dikkat çekici nokta ise şudur. Elementler en ziyade demire kadar yıldızlarda üretilir. Demir çekirdekli yıldızlarsa süpernova patlamasıyla “ölür”

Ve daha ağır elementleri üretir ölürken. Bakır gibi…

………………………………………………..

Bir süpernova animasyonu…

………………………………………..

Şimdi dönelim ifadeye “ateşten bir yalım ve bakır”

Burada bahsedilen şey açıkça “süpernova patlaması” bizce. Bakır ise bu patlamanın ilk ürünlerinden. Çünkü demire en yakın atomlardan. Meşhur olanların ise ilki. 26-Demir 27-Kobalt 28-Nikel 29-Bakır diye gidiyor periyodik tabloda. Bu ayet geldiğinde kobalt, nikel diye bir şey bilinmiyordu, daha sonra keşfedildi onlar. Demek ki; bakır, süpernovanın vurgulanabilecek ilk ürünü.

Ayette ise isyan ve tuğyan ile uzaya yönelindiğinde onlara olabilecek en şedid şey hatırlatılarak, nihayetinde Allah’ın sonsuz gücü vurgulanmış oluyor.

…………

Üstelik daha sonraki ayetler şöyle gidiyor.

Üzerinize ateşten bir yalım ve bakır gönderir de yardımlaşamazsınız ikiniz.

İmdi Rabbinizin nimetlerinden hangini yalanlıyorsunuz?

Ne zaman ki gök yarılır ve kızarmış yağ gibi bir gül olur. 

……

Bu ise kızıl dev aşaması. Yıldızlar süpernovadan önce kızıldev aşamasına geliyor. Güneş de kızıldev aşamasına gelecek ve bizce o kıyamet sürecidir. Bknz. Güneş Cehennem mi yazıları

NOT: Bu kızıldev aşamasından sonra eğer yıldız yeterince büyükse süpernova sürecine giriyor.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 8