2500 YILLIK MESELE/TEVRAT’IN DÜZELTİLMESİ MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1.) Görüldüğü kadarıyla İsa (as) zamanında muharref Tevrat vardı, peki İsa (as)’ın düzelticilik misyonu yok muydu meselesi. …………. 2.) Kuran indikten sonra ise bir türlü Tevrat’ın düz metnine yönelememe ve Kuran’ın düzelticiliğinin…

ALEMLERİN RABBİ NE DEMEKTİR?

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.. Alemlerin Rabbi ifadesi hakkında açıklamalar.. 1.  İbranicedeki Yhvh kelimesinin Alemlerin Rabbi anlamına geldiğini vurgulayan açıklamalar.. ………. 2. Yhvh kelimesinin (büyük ihtimalle) “Göklerin ve Yerin Rabbi” anlamına geldiğini belirten bir video…

BESMELENİN TEFSİRİ

Besmele’nin Tefsiri hakkında videolar.. 1-Tevratta geçen “Hannun ve Rahum” kelimelerinin “Rahman ve Rahim” anlamına geldiğini vurgulayan bir video. ………………. 2.Tevrat ve Kuran’da “ikra” kelimesiyle “Rahman Rahim” ifadelerine geçiş benzerliği. …………….. 3.Tevrat’ta gelecek peygamber için “bismi/adımla…

FELEK’İN İKİ ANLAMI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Felek kelimesinin yörünge/çark bir de çıkrık anlamı var. Birinci anlamıyla “herşey yörüngede dönüyor” diyoruz, lakin ikinci anlamının da yeri var gördüğümüz.Burada felek kelimesinin iki anlamına (yörünge/yuvarlak çark, çıkrık) ve “yüzerler” kelimesine…

DEMİR VE BAKIR-ŞİİRSEL BİR KURAN MUCİZESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. “Demiri indirdik” ayetiyle ilgili bir araştırma yayınlamıştık. Bknz Yine, “üzerinize ateşten bir yalım ve bakır gönderir” ayetiyle ilgili bir araştırma yayınlamıştık. Bknz Şimdi ise bu ikisinin şiirsel bir noktada birleştiğini farkettik….