İSRAİLOĞULLARI ÖRNEKLİĞİ HAKKINDA

Ayetlerde İsrailoğullarından bahseder, fakat bize de örneklik gösterilir. Mesela Talut ve su imtihanından geçen 313 kişilik ordusu büyük bir zafer kazanır. (bknz Bakara 247-251) Yine Maide Suresi’nde geçen (bknz Maide 12, 20-26) iki cesur kişi,…

MUFASSAL (AÇIKLANMIŞ) KİTAP NE DEMEKTİR MESELESİ

Kitabın mufassal yani açıklanmış olduğu geçer ayetlerde. Mesela denilir ki: Allah, size Kitab’ı açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rabbinin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler….

“KİTAB-I MÜBİN” NE DEMEKTİR?

Ayetlerde Kuran için kitabün mübinün ya da ElKitab ulMübin ifadesi geçer. Bu ifade, apaçık bir kitap, apaçık kitap demek. Bundan dolayı da hemen anlaşılacağı gibi bir izlenim oluşuyor. Hatta tefsire ne gerek var gibi bir…

VAKIA SURESİ VE “GEREKEN ŞEY” MESELESİ

Vakıa Suresi’nde “siz üç sınıf olduğunuz zaman” der. Birinci sınıf iyiler, ikinci sınıf kötüler, üçüncü sınıf da yakınlaştırılanlardır. Bunlara sabikun/geçenler/yarışanlar da denilir. Bunların çoğu öncekilerden azı da sonrakilerdendir. Şöyle geçer ayetlerde: (O kıyamet) alçaltıcı ve…