KURAN’IN İCAZI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1.) Kuran’ın icazı (aciz bırakması) hangi bakımdandır, belağat yönünden mi, önceki kitapları içericiliği yönünden mi? İniş sırası ve metin sırası neye delalet etmektedir, tefsirlerin yaklaşımı nasıldır konularında açıklamalar.. …………. 2.) Kuran’ın mucizliğinin yönünün…

GÖKLERİN VE YERİN YARATILMASI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Göklerin ve Yerin yaratılması hakkında Tevrat, Kuran, bilimsel gerçekler çerçevesinde açıklamalar.. 1.) Gök mü önce yaratılmıştır yer mi, gökler ve yedi gök aynı şey midir gibi mevzulara giriş. ………… 2.) Göklerin ve…

KURAN’IN ZAMAN İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILMASI MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1.) Kirmani’nin (vefatı h 500 m 1100) Garaibut Tefsir ve Acaibut Tevil adlı eserinden örneklerle Kuran’ın bilimsel gerçeklere işaretlerinin gittikçe daha iyi anlaşıldığının açıklanması. ………………… 2.)Kuran’ın Tevrat’ı düzelticiliği hakkında örnekler ve…