AYETLERİ SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ NE DEMEKTİR? -HUD SURESİ 1. AYETİN TEFSİRİ

Hud 1. ayette “ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra açıklanmış bir kitaptır” denilmekte. Ayetteki “hikmet sahibi, pek haberdar tarafından” kısmı, O’ndan gelen bir kitaptır ya da O’nun tarafından muhkem kılınmış, açıklanmıştır şeklinde düşünülebilir. (bknz Zemahşeri) Peki ayetteki sağlamlaştırılma nedir?

Burada ilk akla gelen şu ki; Hud Suresi’nde tahaddi ayeti vardır. Şöyledir:

Yoksa: “onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Öyle ise haydi onun benzeri uydurma on sure getirin, Allah’tan başka gücünüzün yettiğini de çağırın, eğer doğru iseniz” Eğer size cevap veremezlerse bilin ki o Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse artık Müslüman mısınız? (Hud 13-14)

Ayrıca; açık delil anlamına gelen “beyyine” kelimesi Hud Suresi’nde 5 defa geçer. Kuran’da en çok bu surede geçer bu kelime. Dolayısıyla ilk ayetteki sağlamlaştırma ifadesi, bu karineler doğrultusunda, delil üzere Kitab’ın Allah katındanlığının gösterilmesi olarak düşünülmeli öncelikle. Yine ayette “sonra açıklanmıştır” deniliyor. Çünkü bir kelime, bir tarihi ortaya koyacak icabında bir kelime tabiattaki büyük bir gerçeğe işaret edecek.. Ya da fıkıh konularında hükümler verecek.. Ayetlerin Allah katındanlığı belirgin olmalı ilkin. O zaman bu olabilir mevzu. O ise; indiği devirde, edebiyat çok gelişkin olduğundan belağat bakımından benzerinin getirilememesi olarak düşünülebilir öncelikle. Fakat zamanımızda; hem Arap değiliz, hem edebiyat o derece değil, bunun anlaşılması çok zor, hem kainat keşfedilmiş, tarihin adeta yanlış bir akışı sözkonusu, neden, niçin, niye soruları var. Hasılı başka bir delil öne çıkmalı. O da tarihte de keşfinin geciktiği görülen Kuran’ın önceki kitapları içericiliği, düzelticiliği noktasıdır. Öyle ki uzun zamanda bile iyi anlaşılamamış. Çünkü bu kitaplar elde olmamış, dünya çapıdna tebliğe yönelinmemiş vs. Önce buna yoğunlaşılmalı şimdi.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Kuran’ın icazı konusundaki açıklamalar için bknz.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız