BABANIZ İBRAHİM VURGUSU VE HZ İBRAHİM’İN SOYU MEVZUSU

Ayette “babanız İbrahim” diye bir ifade var. Kimisi; Araplar İbrahim’in soyundan geliyor, demek ki Araplaradır hitap demiş. Halbuki ayetin devamında “sizi müslümanlar olarak isimlendirdi” diyor, İbrahim (as) tevhid ve fıtrat anlayışının öncüsü, nasıl böyle sığ anlayışlarla nitelenebilir? Beri yandan bu İbrahim soyundan olma mevzusu yeni çıkmış bir mevzu da değildir, mesela İncil’lerde şöyle geçer:

(Yahya dedi ki) Kendi kendinize, ‘Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. (Matta 3: 9-10)

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. “Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?” İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi.(Yuhanna 8: 31-34)

Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim’in gerçek oğulları iman edenlerdir. (Galatyalılar 3: 7)

Hasılı işe bu çerçevede bakılmalıdır.

Öte yandan İbrahim ve İsmail’in şöyle duası vardır.

Ey Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlar kıl, hem de soyumuzdan sana teslim olan bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, Rahîm sensin.
Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, onları temizlesin. Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi Sensin. (Bakara 128-129)

Burada da soydan gelen bir ümmet vurguları dikkat çekiyor. Nitekim olan şey de budur. O zaman niye işi “iman ümmeti” olarak düşünelim ille? Çünkü bir başka gerçeklik de işin dünya çapında olması yayılması vsdir. Burada soy işi ilk başta tuttururken tabii olarak önemlidir. İş nihayetinde ayetin başındaki “Allah uğrunda hakkıyla gayret edin” noktasına çıkıyor. Bu herkese yayıldıkça iş soy “zaafından” kurtulacaktır.

 

Ayrıca konu çerçevesinde bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız