Menü
Kategoriler
BAKIYYE SAHİPLERİ
06/09/2013 TEVAFUKLAR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bakıyye Sahipleri Kuran’da Hud 116. ayette geçen bir kelime.

Bir cevap yazın
*