BATIYI AŞMA MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Batı, herşeyi kendi haklılığına, üstünlüğüne yorma, çevirme, evirme peşindedir. O yüzden, insanların hakikat iddiası batıyı aştığı ölçüde geçerlidir günümüzde.

……………….

Bu ise maddi planda olacak şey değildir, mana planında olacaktır. Çünkü maddi planda olması, önce batılılaşmayı gerektirir ve bunun da sonu yoktur, bir tuzaktır. Yaptığın hareketle batının üstünlüğünü vurgulamış oluyorsun çünkü baştan. O zaman da dön dolaş onun peşinde olursun sadece. Komünizm hakikati bunun için çökmüştür mesela. Ya da zaten baştan öyle kurulmuş. Batılılaşmayı esas alan bir şeydi, güya sonra onu aşacaktı.

……………………….

Şimdi gelelim meseleye; Kurani gerçekler, bilim yoluyla vurgulanıp, sanat yoluyla güçlü bir şekilde işlendiği vakit batının hakikati aşılmış olacaktır. Bizim yönelmemiz gereken şey de budur. Çünkü bu sanıldığı gibi, batılılaşmayı-dünyevileşmeyi gerektirmez. Bilme ve sanat yapma, eskisi kadar zor değil çünkü, büyük bir sermaye şu bu gerektirmiyor. Beri yandan ise batının gücü de sanıldığı gibi icadlardan, konfordan vs. gelmez, hakikat empoze etmesinden, gündem belirlemesinden gelir. Mesele işte bunun aşılmasıdır. Bu ise dikkat edilirse “mana boyutundaki” bir şey aslen. Yani orada yeterince güçlüyseniz, batıyı bir katalizör haline getirebilirsiniz. “Hak gelir ve batıl zail olmuş olur” tam tabiriyle.

……….

Bunu yapmadığınız zaman ise siz nederseniz deyin, batının borusu ötecektir gittikçe daha gür.

……………..

O halde?..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız