BESMELENİN TEFSİRİ

Besmele’nin Tefsiri hakkında videolar..

1-Neml Suresi’ndeki ayete göre Hz Süleyman’ın Sebe melikesine gönderdiği mektup “Bismillahirrahmanirrahim” diye başlamaktadır. Buna göre Tevrat metinlerinde de Besmele geçmelidir gibi durmakta. Bu meseleye yoğunlaşınca ise karşımıza çıkan tablo şu: evvelen; Tevrat metinlerinde Sebe melikesinin Hz Süleyman’ı ziyareti geçiyor, fakat ününü duyup geliyor melike. Kuran’da geçen öncesindeki konular ve mektup hiç geçmiyor. Başka bir yerde de Besmele geçmiyor. Lakin şöyle bir konu var ki, Tevrat’ta “rahum ve hannun” diye geçen bir ifade var. Bu “rahim ve rahman” olarak çevrilebilir. Bu ifadeler Tevrat metinlerinde önce “rahim ve rahman” diye geçerken Zebur’un ortalarından sonra “Rahman ve Rahim” diye geçmeye başlıyor ve öyle geçiyor sonra. Yani tam Hz Süleyman zamanında Rahman ve Rahim şeklinde var, Tevrat metinlere göre de.. Bilindiği gibi Hz Süleyman, Zebur’un verildiği Hz Davud’un oğlu. İşte bu çok çarpıcı bir nokta. Çünkü tam onun zamanında bu böyle. ….
Peki Hz Süleyman kıssası Tevrat metinlerinde niye farklı kısmına gelirsek; birincisi başka milletlere tebliğ, muharref Tevrat kıssalarında adeta kaldırılmış bir şey. İkincisi; Hz Süleyman’ın saltanatı ve şahsı Tevrat metinlerinde küçümseniyor. En sonunda puta tapan biri olarak gösteriliyor Hz Süleyman. Bundan dolayı.

2.İkra-Besmele, Tevrat-Kuran bağlantıları.. İkra kelimesi İbranicede ilan etmek, çağırmak, okumak gibi anlamlara geliyor. Arapçada ise okumak anlamında. Bu kelimenin Kuran ve Tevrat’ta çok benzer kullanıldığı bir yer dikkat çekiyor. Gayet inceliklerle beraber..

 

 

3.Yahudilerin Rahman diye bildiği kelime aslında neydi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 0

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız