BESMELENİN TEFSİRİ

 

1-Neml 30. ayette Süleyman (as)'ın mektubuna Besmele ile başladığı belirtilir. Bu mektub ve Besmele Tevrat metinlerinde geçmemekte. Öte yandan; Tevrat'ta Yasanın Tekrarı 18: 19'da gelecek nebi için "adımla konuşacak" denilmesi vardır. Buradaki "adıyla konuşma, ilan etme" durumu da Tevrat'ta başka bir kısımda gayet belli. O ise BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM ifadesiyle gayet uyumlu. Bu çerçevede Rahman ve Rahim isimleri Tevrat'ta geçiyor diyoruz ama açıklama kısmı biraz uzun. Çünkü tahrifat var malum. Fakat Kuran'ın açık ediciliği de var.

 

2.Yahudilerin Rahman diye bildiği kelime aslında neydi?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız