BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER DE YARATIR, NAHL 8. AYETİN İŞARİ TEFSİRİ

“Hem binesiniz diye, hem de ziynet olarak, atları, katırları, merkebleri yarattı,  bilmediğiniz şeyler de yaratır” (Nahl 8)

Bu ayet, Kuran’daki 1909. ayettir.

Ve bir araştırma yaptık tabii bu konuda. Karşımıza yine ilginç gerçekler çıktı.

Bir defa öncelikle; ayette genelin kullandığı şeyler ve genele hitap var. İkincisi otomobili çağrıştırıyor bugün için, ilk olarak.

Genelin kullanımı ve otomobil.. kritik kavramlar.

Bu T model ile ilgili tarih 1908, yani bir yıl eksik gibi duruyor, lakin.

Arabalarda, Ağustos’tan sonraki üretim, öbür yılın modeli sayılıyor. Bu ise Eylül’de üretilmiş. Kimileri bunu o yüzden 1909 olarak etiketliyormuş. Gerçi eleştiri de alıyor bu yaklaşım, bugünün mantığıyla o güne bakılamaz gibilerden.  

Bizim ise diyeceğimiz şu olsa gerek; “Kuran o kadarını bilmiş, bu kadarını bilecek çok mu?” 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız