BİR DOĞRU BİR YANLIŞ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Mesih hakkında bir video.

Bize göre ısr kelimesini doğru açıklyor, lakin Mesih konusunu iyi açıklayamıyor. Mesela, madem mesih sadece nebi demek neden sadece İsa (as)’a mesih diyor Kuran?! Ona mesih demesi bir şeyi onaylamadır, sırf eleştiri değil.

İkincisi; ısr, musaddik bir resül geldiğinde ona yardım edilmesi yükü ise Mesih musaddik bir resül olarak gelmeyecek ki, bu onun gelmeyeceğine delil olsun?!.. Çünkü musaddik kelimesi Kuran’da öncekini tamamen onaylama anlamında değildir, düzeltme anlamındadır. Hem böyle olduğunda resül de yeni bir şeriat getiren olur, öncekiyle devam eden olmaz. Yoksa niye reddedilsin, ağır yük olsun? Kuran, Tevrat ve İncil’i tamamen mi onayladı?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız