BİR HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-100.000 DERECE

Ele aldığımız hadislerden ikincisi güneşin en son kara cüce haline gönderme yaparak cehennemin de en son o halde olduğuyla bitiyordu. Lakin kara cüce soğuktur, “bu nasıl cehennem..” denilebilir.

Kuranda Tekvir Suresinde 12. ayet “Cehennem tutuşturulduğunda..” der.

Kara cüce için bunu düşünürsek “yine beyaz cüce olması” demek olur ki bu, o da 100.000 derece yüzey sıcaklığı demek olur. Beyaz cüce bu sıcaklıkla başlayıp en sonunda soğuya soğuya kara cüce olmuştu. O yüzden onun için “tutuşması” bu anlama gelebilir mantıken.

Ve işte bu noktada da karşımıza bir hadis çıkıyor.

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!” buyurmuştu. (Yanındakiler):

“Zaten bu ateş, vallahi yeterliydi” dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:

“Cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat’ın harareti, bunun mislindedir.” [Buhârî, Bed’ü’l-Halk 10; Müslim, Cennet 29, (2843); Muvatta, Cehennem 1, (2, 994); Tirmizî, Cehennem 7, (2592).]

Yani…….. Dünya ateşi x 70=Cehennem ateşi

Peki dünya ateşi kaç derece?

1200 diyor bir kaynak.

1200 x 70 = 84000

Bir başka kaynak ise diyor ki..

1400 derece…

Dikkat…

1400 x 70 = 98000 derece

Yani beyaz cücenin sıcaklığıyla birebir tutuyor neredeyse..

Elbet denilebilir ki; buradaki ana mevzu, güneş beyaz cücedir, kızıldevdir gibi noktalardan çok, bütün bunların belirttiği gerçeklik, yani alemdeki yıldızlar cehennemin bir örnekliğidir, bunlardan ibret almalıdır konusudur.

Buna dair bir vide anlatım:

5 thoughts on “BİR HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-100.000 DERECE

 • 04/05/2012 tarihinde, saat 09:34
  Permalink

  Rafet bey tarihi açıklamalar yapıyor farkındamı bilmiyoruz ama sohbetleirmizde yazılarından çok faydalanıyoruz konuyla ilgili bir kaç arkadaş bizede Bediüzzaman hazretlerinin şu açıklamasını gösterdiler bir hayli paralellik vardı

  “Cehennemin yeri bazı rivayatla, tahte’l-arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle, ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, arzın o medar-ı senevîsi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azimede pekçok mahlûkat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz.

  Cehennem ikidir: Biri suğra, biri kübradır. İleride, suğra kübraya inkılâb edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i suğra, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i tabakatü’l-arzca malûmdur ki, ekseriya her otuz üç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. Demek, merkeze kadar, nısf-ı kutr-u arz altı bin küsur kilometre olduğundan iki yüz bin derece-i harareti câmi, yani iki yüz defa ateş-i dünyevîden şedid ve rivayet-i hadise 3muvafık bir ateş bulunuyor.”

  Yanıtla
 • 04/05/2012 tarihinde, saat 21:35
  Permalink

  @kenan
  Allah razı olsun. tarihi açıklamalar yapıyorum diyerek işi kendime bağlamak istemem tabii. nihayetinde bizimkisi keşiftir. kaşif olmak da bir şeydir ama mühim olan keşfedilendir nihayet. insanların burada kaşife çok takıldığını düşünüyorum ben, neredeyse keşfedilene bakamıyorlar isimlere bakmaktan. ona gereken değeri veremiyorlar bu yüzden. bunu da antiparantez belirtmiş olalım. selametle..

  Yanıtla
 • 05/05/2012 tarihinde, saat 00:49
  Permalink

  Kadın düşmanlığı hadisleri Hureyre’den rivayet…
  “Köpek giren eve melek girmez” safsatasının dayandırıldığı hadis de yine Hureyre’den rivayet…

  Hala bu “söz eğlencelerine” dayanarak Kur’an yorumlamaya çalışmak, nasıl bir gaflettir!!

  Vah vah!

  Yanıtla
 • 05/05/2012 tarihinde, saat 00:50
  Permalink

  @Alpyre
  ya burada geçen mevzuya cevap verin. bu ne hadis düşmanlığı böyle.

  Yanıtla
 • 24/01/2014 tarihinde, saat 10:36
  Permalink

  dünya ateşinin yetmiş katı demek 70 le çarpılması mı demek dünyanın en yuksek derecesinin ustunu alın yanı (dunyanın en yuksek ateşi)üssü 70

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız