BİR KAVİM/TOPLUM KENDİNİ DEĞİŞTİRMEDİKÇE ALLAH O TOPLUMU/ONLARIN DURUMUNU DEĞİŞTİRMEZ AYETİ HAKKINDA

Rad Suresi’nde bir kavim/toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumu, onların durumunu değiştirmez denilir. Şöyle geçer:
10-Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan, (O’na) eşittir.
11-Onun önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah’ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavimde olanı onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine imkan yoktur. Onlar için O’ndan başka bir veli de bulunmaz.

Bu durum çağımızda adeta büyük bir değişiklik gerektiği için önemli. Nedir yönelinmesi gereken? Rad Suresi’ndeki diğer ayetlerde buna işaretler var. Şöyle ki:

19-Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Ancak öz sahipleri düşünüp ögüt alır.
20 -Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
21-Onlar ki, Allah’ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar ve Rablerine saygı gösterirler ve kötü hesaptan korkarlar.
22-Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte bunlar, akibet yurdu kendilerinin olacaklardır.

Dikkat edilirse burada “indirilenin gerçek olduğunu bilirler” diyor. Diğer ayette ise “ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar” diyor. Burada delil üzere imanın önemi belirtiliyor denilebilir.

28 -Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler (yalnız) Allah’ın zikri ile yatışır.

Bu ayetteki Allah’ın zikri, Kuran da olabilir. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilirler kısmıyla paralel.. Kuran’daki gerçek ile tatmin olurlar ya da Allah geçen açıklama ile tatmin olurlar..

43 – O kâfirler: “Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan”

Burada kitap ilmi bulunan şahit olarak gösteriliyor. Dolayısıyla delil de öncelikle buradadır. Beri yandan Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericilik ve düzelticiliği noktasında tarih içinde iyi yol alınmadı. Şimdi ise imkan ve gerekler var. İşte buradaki değişime iyi dikkat edilmeli. 

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız