BİR KURAN MUCİZESİ OLARAK BÖCEKLER; ÇEKİRGE, ÖRÜMCEK, ARI, KARINCA VE SİVRİSİNEK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran mucizelerini hem takip ederiz hem araştırırız. Bu çerçevede bir şey dikkatimizi çekti ki, böcekler hakkında gayet çarpıcı Kuran mucizeleri var. Neredeyse her geçen böcek mucizevi şekilde geçiyor. Öyle ki bunları bir yazıda toplamayı gerekli gördük. Bunlardan sonuncusu bizim keşfimizdir, diğerleri çeşitli yerlerden alıntıdır.

 

1. ÇEKİRGE MUCİZESİ

 

 

2.ÖRÜMCEK MUCİZESİ

 

 

3. BAL ARISI MUCİZESİ

 

 

4. KARINCA MUCİZESİ

 

 

5. SİVRİSİNEK MUCİZESİ

Kuran’da Bakara 26. ayet şöyledir. “Şüphesiz Allah sivrisineği veya onun da ötesinde bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenlere gelirsek, onlar bunun Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince: Allah, misal olarak bununla ne muradetti ki derler. Onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Onunla ancak fâsıkları saptırır.”

Bu ayetin şöyle bir özelliği var ki: öncesinde sinekten örümcekten bahsedilmiyor metinde. Peki neden “misal getirmekten çekinmez” diyor ayet? En meşhur tefsir şudur bu noktada; “Kuran’da başka ayetlerde sinek, örümcek gibi şeyler geçiyor, bu ayetler hakkında birileri “Allah böyle şeylerden bahsetmez” demiş, sonra Bakara 26 inmiş.” Fakat o zaman da metindeki yeri biraz ters oluyor ayetin. Çünkü bu cümle böyle bir misal verildikten sonra çok yerinde olur. Elbette bunun da çeşitli hikmetleri olabilir, bütüne, tefsire yöneltme gibi..

Bizim gördüğümüz nokta ise şu: önceki ayette (Bakara 25) diyor ki: “İman eden ve iyi davranışlarda bulunanlara, altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! Ondan her rızıklandırıldıklarında, rızık olarak bir meyvaden: Bundan önce (dünyada) rızıklandırıldığımız bu, derler. Bu onlara benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz/arındırılmış eşler\zevcler vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır.” 

Şimdi bir kaç noktayı belirtelim. Bir defa Kuran’da bitkiler anlamında zevc -ve çoğulu ezvac- kelimesi kullanılır. (bknz Rad 3, Taha 53, Kaf 7 vb) Ayette de cennet bahçelerinde dünyadakiyle benzer ürünlerin olacağından bahsediliyor, yani “zevclerden” Fakat acaba bir farklılığı yok mu cennetin?.. Yine, şu bilgiyi verelim: Bitkilerde genelde aynı çiçekte erkek ve dişi organ vardır ve çiftleşme dediğimiz iş, genelde sinek böcek gibi hayvanların dolaşımıyla ve oradan oraya toz taşımasıyla olur.

 

Bitkilerin vaziyeti bu şekilde. Yani normalde ürün verme, böceklerle çok alakalı. Fakat böyle insana hoş gelmeyen canlıların da öbür dünyada olmayacağını düşünebiliriz. Yani bunlarsız oluşacak meyva. Şu halde; böyle olacak bitkilere “tertemiz/arındırılmış eşler\ zevcler” denilebilir ve dolayısıyla sinekten bahsedilmiş olur. Ve sineğin, böceğin olmaması insanı en çok hangi noktada sevindirir; herhalde “sivrisinek” noktasında değil mi? İşte öbür ayet de buna değiniyor diyebiliriz. Beri yandan; sivrisineğin dişisi insanın kanını emer, dolayısıyla en ziyade o rahatsızlık verir. Bakara 26. ayette de dişi sivrisinek anlamında بَعُوضَةً   kelimesi kullanılmış. En ziyade onun olmaması insanı alakadar eder çünkü.

İkinci bir açıklama da şu olabilir ki; “Allah sivrisineği ya da onun da ötesinde bir şeyi misal vermekten çekinmez..” deniliyor. Çünkü veriliyor bu örnekler belirttiğimiz misallerde. Fakat bir tek sivrisineğin niye örnek verildiği belirtilmiyor aslında. Fakat o kadar açık oluyor ki diğer örneklerle iş.. Dişilik, etkinlik vs bunda da var denilmiş oluyor böylelikle zımnen, söylemeye bile gerek yok. Böylece Allah’ın herşeyi bilmesine bir gösterge olmuş oluyor bu “küçük” şeyler.. İşte bunları Allah yaratmış, bu özellikleri onlara vermiştir. Kimsenin bilmediği bir zamanda bunları zikretmiştir.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız