BİR YAZARI EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY..

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Artık şunun farkına varmalıyız; Kuran, yazarı Allah olan bir Kitab. İnanıyorum-inanmıyorum geriliminden çıkıp “anlamlarına” yönelmenin vakti geldi artık. Bize göre devrimizde iman artık bu demek. Kuran’a bu ciddiyetle bakıp bakmamak yani.

………..

Bu arada düşünelim, bir yazarı en çok kızdıran şey nedir? Teşbihte hata olmaz, antiparantez. Birincisi haksız eleştiridir belki, lakin ikincisi de “öylesine okunmak”tır. Ciddiye alınmamaktır, çok sığ anlaşılmaktır. Zaten “okunmamak” kısmını hepten geçiyoruz. O başlı başına bir kızgınlık sebebi..

……….

O halde?..

………..

Veya şöyle soralım; bir yazara sırf zengin diye, sana mükafat verecek diye takdirde bulunursan senin hakkında ne düşünür?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız