Biz emaneti göklere yere ve dağlara arz ettik ne demek

Ayette “Biz emaneti göklere yere ve dağlara arzettik” denilmekte. Onlar onu yüklenmekten çekiniyor, korkuyor ve onu insan yükleniyor. Peki bu emanet nedir? Bunca büyük bir şey olduğuna göre en büyük mesele diyelim. O ise açık ki; ilahi hakikatlerin kabulü ve olabildiğince hakimiyeti konusu olsa gerektir. Çünkü insandan istenen ve beklenen en ideal iş budur. Beri yandan acaip zorludur. Çünkü nefisler, şeytan, hatta insanın kendisi işi oynatır durur. Ama yükün altına girilmesi mühimdir. Çünkü Ahzab 73’te şöyle der: “Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”

Hasılı bütün bu çerçevede öncelikli mevzu, yükün altına sahiden girme olarak gözüküyor burada. Ve tabii sonra da düzgün taşıma. Yük de öncelikle “Kuran’ın en ileri düzeyde anlaşılması” şu gün açısından. Çünkü bilgi-iletişim ve diriliş çağı vs. Bu olmadan başka bir şey olacak değil. O zaman bunda azami dikkat diyelim. Çünkü öylesine olmayacağı neredeyse kesin.

Konu hakkında açıklayıcı bir video

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız