BİZ SANA AĞIR BİR SÖZ İNDİRECEĞİZ MÜZZEMMİL SURESİ 5. AYET HAKKINDA

Ayetlerde Kuran’ın ağırlığından bahsedilir. Mesela Haşr 21’de şöyle denilir: Şayet Biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görecektin. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. Müzemmil Suresi’nde Biz sana ağır bir söz bırakacağız (indireceğiz) denilir. Yine vahiy esnasında Peygamberimizin (sav) gayet ağırlaştığı geçer. Mesela bir defasında devenin üstündeymiş de deve dizleri kırılıcakmışcasına çökmüş. Peki bütün bunlar bize neyi çağrıştırmalı. Ahzab Suresi son kısmında şöyle geçer: Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir. Çünkü Allah münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azab edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Ahzab 72-73) Bütün buralarda kastedilen ağırlık, manaya ilişkin olmalıdır ve buna yönelmenin zorluğuna.. Çünkü nihayetinde insanda görülen zaafiyet bu vesselam.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Konu çerçevesinde bir video

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız