BİZE GELDİKLERİ GÜN NE İYİ İŞİTECEKLER NE İYİ GÖRECEKLER İFADESİ

Meryem Suresi’nde Hz İsa’nın bir Allah’a çağıran sözü verilir, sonra hiziplerden bahsedilir. Şöyle ki:

(İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O´na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.
Fakat hizipler kendi aralarında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün şahitliğinden dolayı vay o inkar edenlere..
Bize geldikleri gün ne iyi işitecekler ne iyi görecekler.. Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapmışlık içindeler.. (Meryem 36-38)

Bu ayette geçen ihtilafa düşenler, Yahudiler ve Hristiyanlar ya da sadece Hristiyanlar olarak tefsir edilmiştir. Hristiyanların fırkaları meşhurdur. İkisi de Hz İsa’ya “Tanrı oğlu” dediği halde birisi Hz Meryem’e “Tanrı doğuran” dedi demedi diye bile aforozlar havada uçuşmuştur. Yahudiler ve Hristiyanlar olarak düşünsek; yine ifrat tefrit söz konusudur. İşte bu zıtlaşmalar, dünyevi fırkacılık, her çeşit körlüğe götürmüştür. Halbuki insan akledebilecek bir varlıktır. Lakin bazen ortamlardan çıkmak gerekir. Bu herkes için bir örneklik..

Öte yandan şunu da bilmeli ki mesele ille çok bozuk bir yanlışta çakılıp kalmak değildir, doğrulara gelmek de mühim. Hele de Kuran’ın iyice anlaşılması gereken bir zamanda. Çünkü bu olmadı mı dengeler başka türlü oluşur. O da “oluşturulur”

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız