BİZİ DOSDOĞRU YOLA ULAŞTIR İFADESİ, FATİHA SURESİ 6. AYETİN TEFSİRİ 2

Bilindiği gibi Fatiha’da “bizi dosdoğru yola ulaştır” şeklinde bir dua var. Ve her gün defalarca okunan bir sure bu. Beri yandan, insanlar çeşit çeşit ve herkes kendine göre bir yol tutturmaya meyyal oluyor. Bu bağlamda “herkes kendine göre bir doğru yol düşünmekte” denilebilir. Fakat dikkat edelim ki ayette “bizi ulaştır” diyor, “dosdoğru yola” deniliyor.. Sırat kelimesi özellikle çoğulu kullanılmayan bir kelimedir. Bütün bunlar ise genel bir durumu ifade eder.

Yine, denilebilir ki; Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşılan boyutları olduğu aşikar ve eğer bir şeye “ulaşılması” gerekiyorsa en öncelikli konulardan birisi de budur, değil mi? Üstelik bir de Alemi İslam kötü duruma düşmüş ve bir çıkış aranıyorsa.. Ve bir de bu Kuran’ın iyice anlaşılması işi, bu duadaki bütün incelikleri taşıyor. Bir defa ister istemez genel bir çerçeve istiyor. Çünkü yeni çıkan hakikatler alanı, tabii olarak “bana göre” bakışının en az olması gereken bir alan. Delil, isbat, akliyyet üzere gider.. Beri yandan adım adım gidiyor, onun için sürekli yönelme ve ulaşma durumları var. Ve sabır gerektiriyor. Çünkü “yeni çıkan” hakikatlerin ne kadar zor yayıldığı malumdur..

Saniyen; “bizi dosdoğru yola ulaştır” denildikten deniliyor ki, “kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapanların değil” Peki bu nimet nedir? Herhalde öncelikle Kitab’tır ve şöyle bir incelik vardır; Kur’an’da birbiriyle eş anlamlı gözüken iki ifade var; Kitap verilenler-Kitap verdiklerimiz.

Ve şu dikkat çekiyor ki; ayetlerde “Kitap verdiklerimiz” ifadesi çoğunlukla olumludur, iman ederler diye biter birkaç defa. “Kitap verilenler” ifadesi ise çoğunlukla olumsuz bir çerçeve içerisindedir, hiç “iman ederler” diye bir ifadeyle yan yana gelmez. Bir de “Kitaptan bir pay verilenler” ifadesi geçer üç defa hepsi de son derece olumsuzdur. Bunlar, hepsi Ehli Kitab ama farklı farklılar.. Hasılı “nimet verdiklerinin” ifadesi de buradaki “Kitab verdiklerimiz” ifadesi gibi işi ciddiye alanların vurgulandığı bir ifadedir. Yoksa Kitab verilenler çok. Ama işe ciddi olmayan çoğu. İşte bütün bunlar bizim için de örnek. Bunlara dikkat vesselam. Çünkü bu iki gruba karşı ilahi yaklaşım siyah ve beyaz gibi farklı.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız