BİZİ TAKVA SAHİPLERİNE İMAM YAP İFADESİ HAKKINDA

Furkan Suresi’nde Rahman’ın kulları diye bir tarif yapılır:

63. Rahmân’ın (has) kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa “Selam” de(yip gider)ler.

64. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler.

65-66. Onlar ki: “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut, çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o, ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır!” derler.

67. Onlar ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar, bu ikisi arasında bir denge tuttururlar.

68. Yine onlar ki Allah’la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapınmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı, haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa, günahın(ın) cezasını bulur.

69. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedî kalır.

70. Ancak tevbe edip iman eden ve iyi iş yapanlar hariçtir. İşte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

71. Kim (günahlarından) tevbe edip sâlih amel işlerse, gerçekten o, Allah’a tam bir yönelişle dönmüş (demek)tir.

72. Onlar ki yalana şâhitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde geçerler.

73. Onlar ki Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

74. Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden gözlerimizi aydınlatacaklar lütfet ve bizi sakınanlara imam yap.” derler.

Burada olması gereken özellikler adeta zikrediliyor. En dikkat çekenlerden biri ise “bizi takva sahiplerine önder yap” denilmesi. Herhangi bir liderlik, reislik değil, takva sahiplerine liderlik yani. Hatta bu, icabında o devirde bile olmayabilir. Nitekim İbrahim (as) tek başına bir ümmet idi ama “seni insanlara imam yapacağım” denilmişti ona ve nitekim de oldu. Fakat kendi zamanında değil. İşte bu perspektif bizi güne ve ana çakılmaktan korur. Çünkü insanda en bozucu damarlar buradan çıkıyor. Hele de boş işlerin adeta tavan yaptığı ve dolu işlerin de yapabileceği günümüzde.

 

Konu çerçevesinde bir video açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız