BİZİ YATTIĞIMIZ YERDEN KİM KALDIRDI İFADESİ, YASİN SURESİ 52. AYETİN TEFSİRİ

Bilindiği gibi iman gayba imandır. Gayb ise hakikattir, manadır, insana asıl hayat verecek şeydir.Yasin Suresi’nde bu çeşitli şekillerde belirtilir. Mesela şöyle denilmektedir.

Sen ancak zikre (Kur´an´a) uyan ve görmediği halde/gizlide Rahmân´dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.
Şüphesiz, Biz, ölüleri diriltiriz; onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini yazarız. Biz herşeyi, apaçık bir öncü (kitapta) tespit edip korumuşuz. (Yasin 11-12)

Diri olanı uyarması ve kâfirler hakkındaki sözün hak olması için (Kur’an ona indirildi) (Yasin 70)

Orta kısımda ise ahiretteki dirilişten bahsederken “bizi yattığımız yerden kim kaldırdı” (Yasin 52) denilmekte ve bütün buralarda alttan alta imanın hayat vericiliği vurgulanmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 8

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız