BOYUNDURUK VE ÖZGÜRLÜK MEVZUSU

İki tür boyunduruk düşünülebilir, bir maddi bir manevi. Nitekim ayette şöyle der:
YASİN 8: Biz onların boyunlarına halkalar geçirmişiz. O halkalar çenelerine dayanmıştır da kafaları kalkıktır.

Buradaki bir başka konu ise Peygamberimizin önceki kitaplarda geçen bir alametinin de boyunduruğu kıracak olması. Mesela şöyle denilir:
ARAF 157: Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılmış bulacakları Elçi’ye, o ümmi nebiye uyarlar. O, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki boyunduruğu atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onunla birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.

Nitekim Tevrat’ta da buna dair yerler var.
YEŞAYA 9: 3-4: Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; tıpkı Midyanlılar’ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.
YEŞAYA 42: 6-7: Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

Burada iman edenlerin dünyaya hakim olması mevzusu düşünülebilir öncelikle. Çünkü ekseri insanlar müşrik olunca onların bir galebesi oluyordu.

Fakat burada bir de insanın heva, heves ve şeytanın adeta tahakkümünden kurtulması da düşünülmeli. İncil’de şöyle geçer:

YUHANNA 8: 31-34: İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. “Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?” İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız