BU DÜNYA SIRATTIR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

İmtihan imtihan dediğimiz şey nedir? Bu konuda acaip bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyoruz, o yüzden de işi belirtme ihtiyacı var kanımızca. Çünkü ana mantık üzerinde fazla durulmuyor, hep yan şeylerden bahsediliyor.

En temel sorunumuz, cehennemden kurtulmaktır öncelikle, gayet açık. Bu nokta hafifletilmemelidir asla, sonsuz ateş bu yahu. Zaten cehenneme gitmeyince cennete gitmiş oluyorsun. İmtihan dediğimiz şey de budur işte, insan ateşe düşmemek için son derece gayret göstermelidir. Bunun için Allah ateşi önümüze koymuştur. Onun için hiçkimse bundan emin olmamalıdır.

İşi gayet özetlersek ise; ateş dediğimiz şey şirktir, çünkü şirk koşan kişi cehenneme gidecektir ayet ve hadislerde belirtildiği üzere. Onun sebebi ise şehevat, hissiyat, ego gibi şeyler. Tevhid ise cennetin şartı, o da aklını kullanmaya bağlı. O halde Sıratı Müstekim, aklını kullanarak Tevhid üzere olmak, dolayısıyla da şirke düşmemekten ibaret. Lakin, şehevat, hissiyat, ego herkeste olduğu için, her an şirke düşürebileceği için, bu sebepler konusunda son derece dikkat, uyanıklık, öte yandan ise aklı Tevhid’e götürdükçe götürmek gerek şartlardır. Bu konuda mesela bir örnek verelim de işin ciddiyetine varılsın. Mesela ayette şöyle buyurulur:

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve O’nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye (böyle yapmıştır). Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. [Hadid 22-23]

Dolayısıyla görünüşte öyle olan “kazandım” “kaybettim” noktaları dahi, Allah’ın iradesi hiç bahis konu edilmeyerek düşünülürse şirke gidilir. Peki bu derinleşmeden olabilecek bir şey mi?