BU KİTAPTA ŞÜPHE YOKTUR İFADESİ HAKKINDA

Arapça’da yakın ve görünen şeyler için haza (bu) denilir, zalike ifadesi de “bu” demektir, fakat bir ölçüde uzaklık içerir. O yüzden ayetteki “Zalikel Kitabu/Bu kitab” ifadesi, kimi meallerde “o kitab” diye çevrilmekte.

Buna “henüz indiği, fakat Allah katında olduğu” şeklinde bakılabilir. Ama günümüzde ne manaya gelir o zaman? Elcevab; bilindiği gibi Kuran levhi mahfuzdan ve bizlerin de buna imanı gerekiyor. Özellikle de beklenmedik bir kainat çıkmışsa ve beklenmedik bir zamana gelinmişse.. Bu çerçevede Elif Lam Mim de ElLevh ElMahfuz’u simgeleyebilir. Burada “kendisinde şüphe yoktur” kısmı da kritik bu anlamda. Kuran’ın Allah katından, levhi mahfuzdan olduğuna dair delillere iyi yönelmek gerekiyor hasılı. Sonra “sakınanlar için yol göstericidir” deniliyor. Sakınanlar ise doğruluk noktasında hassas olanlardır. Onlar, işte bu Kitab’ın delilleri üzere onu rehber edinir. Bu konulara dikkat deriz. Çünkü ezbere imanı iş etmeye çalışan da çok. İş baştan ayrı bir yere gidiyor öyle..

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız