BURÇLARIN MESAJI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Çağımızda ve günümüzde artan iki şey var. Dünyada zalimlerin ateşle azabı, bunların izlenmesi ve kainattaki ateşin görünürlüğü..

Kuran ise adeta buna işaret etmiştir. Şöyle ki:

Burçlara sahip göğe..

Vaadedilen güne..

Şahide ve şahit olunana..

Hendekler ashabı kahrolsun..

Yakıtlı ateşin..

Hani onlar üzerinde oturanlardı..

Ve müminlere yaptıkları üzerinde seyirciler..

Onlardan ancak, pek üstün gelen, pek övülen Allah’a inandıkları için intikam alıyorlardı.

Göklerin ve yerin mülkü kendisinin olana.. Ve Allah herşey üzerinde pek bir şahittir.

Şüphesiz ki, inanan erkeklere ve inanan kadınlara sorgu süal, işkence edip sonra tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. [Buruc 1-10]

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız