BÜYÜK EKSİKLİK-İMAN FELSEFESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

………….

Bize göre İslam tarihinde eksik olan alan, iman felsefesi alanı ve günümüzde özelikle hayati bir mahiyet kazanmış durumda bu eksiklik. Tevhid nedir, şirk nedir meseleleri ayrı, insanlar ayet ve hadisleri okurken kendilerinin ashab olmadığını, İslam’ın yeni gelmediğini, aradan binbeşyüz yıl geçtiğini, bu aranın muhasebesinin onlara düştüğünü, bugün anlamaları gereken pek çok şey olduğunu unutuyor bu yüzden. Ve bu kadar unutkanlık iyi değil.

…………………

Bu meselenin temel sebebi ise şu; bizim imanımız mahiyet olarak ashab gibi olamaz, ne Peygamberi gördük, ne ayetler şu an iniyor, peki o zaman bizim imanımızın mahiyeti ne olmalıdır? İşte hayati olan nokta bu, çünkü aksi halde zorlama ve yapmacık bir hal ideal oluyor ve hakikilik, batıl, bidat, şüpheli vs.

………………………

Bizim imanımız neredeyse felsefe sayılacak kadar akli ve Kurani olmak durumundadır. Çünkü o zaman hakiki olur. Yani, bize göre, iman felsefesi iman edilecek şeylerden ziyade imanın nasıl hakiki olacağı meselesidir, bu yüzden de akaid ilminden ayrıdır mesela. Sonuçta iman edilecek şeyler değişmez lakin akli işlemler belki bin katı olur. İnsanlar ise hep iman edilecek şeylerin ne olduğuyla ilgilenmiş ve üstüne de sanki ashabmış gibi hiç şüphe etmemeleri telkin edilmiş, peşine de derinliği olamayan yapmacık bir iman, inat da denilebilecek bir iman, ideal olmuştur gitgide. Tasavvuf ise belli bir derinlik sağlamış belki, lakin o da aklı ikinci plana düşürdüğü için hakikate bağlı değil, hissi bir felsefe sayılır. Bunun değişmesinin vakti geldi velhasıl.  

 

………………….

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız