BÜYÜK TEHDİTLER VE DURUM

 

Bakara 159-162’de büyük tehditler vardır. Şöyledir:
159-Kitapta onu insanlar için açıklamamızdan sonra, açık deliller ve yol gösterme nevinden indirdiklerimizi gizleyenlere gelince: Allah da onlara lanet eder, lanet edenler de..
160-Ancak içlerinden tövbe edenler, hallerini düzeltenler ve açıklayanlar müstesna. Onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri çokça kabul eden, pek bağışlayanım.
161-(Ancak) İnkâr edip/örtüp kâfir olarak ölenler (var ya) ; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
162- Onda ebedi olarak kalırlar. Ne azapları hafifletilir, ne yüzlerine bakılır.

Bu ayetlerin nüzül sebeplerinde; ayetlerin Hz Muhammed (sav)’in peygamberlik delillerini gizleyen Tevrat ve İncil ehli hakkında olduğu söylenmiştir. Ayrıca ayetlerin hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir denilmiştir. (bknz Taberi)

Yine bu çerçevede Beyyine Suresi’nde şöyle denilir:
1-Kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler kendilerine açık delil gelinceye kadar (bağlı bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi.
2-Tertemiz sayfaları okuyan Allah’tan bir elçi..
3-Onda dosdoğru kitaplar/hükümler var.

Antiparantez; delil üzerinde çok durulması aklen de gayet normal. Çünkü büyük iddialar var büyük deliller lazım. Ona göre yayılması da hayati.

Şu halde bu delilleri biz iyi ortaya koyuyor muyuz meselesine iyi odaklanmalıdır. Çünkü böyle olmadığı, bu konularda gayet yaya kalındığı görülüyor. Öte yandan bu delillerin derinleştikçe ve odaklandıkça arttığı görülüyor. Özellikle de şu bilgi ve iletişim çağında ve imandan uzaklaşılmış çağda  altını çizmek lazım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 7

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız