ÇAĞIMIZIN SORUNU; ZİKİRSİZLİK

Her devrin ayrı bir sorunu oluyor. Kimi devirde ilimsizlik ve edebiyat çoktu, şimdi de mesele ve mevzu “çokluğundan” zikre sıra gelmiyor. Halbuki, boş sözleri geçtik, ilim de olsa bilim de olsa Allah’ın zikri olmaksızın çok söz, katı kalbe ve o da zulme vs çıkar. Bu nokta özellikle günümüzde kritik.

Öte yandan; hadislerde bu konu çok net belirtiliyor.

Mesela hadiste şöyle denilir: “Kim oturulacak bir yere oturur ve orada Allah Teala’yı zikretmez ise Allah Teala’dan ona bir noksanlık vardır. Kim yatılacak bir yere yatar orada Allah Teala’yı zikretmezse ona Allah Teala’dan bir noksanlık vardır.” (Ebu Davud, Edeb 25)

Yine denilir ki; “Allah’ın zikri olmaksızın sözü uzatmayın, çünkü Allah Teala’nın zikri olmaksızın çok kelam, kalp için katılıktır ve insanların Allah’tan en uzak olanları katı kalplilerdir.” (Tirmizi-Zühd 62)

Ayette de “Ey iman edenler Allah’ı çok bir zikir ile zikredin.” (Ahzab 41) denilmiştir. Zaten dinin temeli budur. Saniyen; kainata bakınca da Allah hatırlanmalıdır. Pek çok ayette buna temas edilir. Mesela şöyle denilir: “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (derler)” (Ali İmran 191)

İşte ilmin artmasına karşın ahlakta bırakın artışı, çöküş varsa işin temelinde bu vardır. İlim zikirsiz bir tarza boğulmuş durumda..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 3

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız