GÖKLER VE YER BİTİŞİKKEN BİZİM ONLARI BİRBİRİNDEN AYIRDIĞIMIZI İFADESİ, ENBİYA 30 TEFSİRİ

Enbiya 30’da şöyle geçer: “İnkar edenler gökler ve yer bitişikken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı

Devam